NP Stabbursdalen tvoří převážně vegetační pásmo tundry

NP Stabbursdalen tvoří převážně vegetační pásmo tundry

Související informace