Palazzo Pubblico na náměstí v Sieně je dnes sídlem městského muzea