Pastevectví je na Madagaskaru jedním z tradičních způsobů obživy