Pevnost Rozafa nad městem Škodra byla odedávna strategickým místem