Pevnost v Nevşehiru sloužila v minulosti vojenským účelům