Podél treku jsou k vidění vlající barevné praporky