Pohoří Cuillin Hills je někdy nazýváno skotské Alpy

Související informace