Pohoří Vogézy je charakteristické hustě zalesněnými vrcholy a pastvinami