Pohořím Macizo de Teno na západním pobřeží Tenerife se klikatí jediná silnice