Pokladnice Atéňanů byla postavena po vítězství nad Peršany z roku 490 př. Kr.

Pokladnice Atéňanů byla postavena po vítězství nad Peršany z roku 490 př. Kr.