Přechod natěžko do kempu pod vrchol Fitz Roy v NP Los Glaciares