Přístav v Bonifaciu je výchozím bodem mnoha lodních výletů