Protěž (plesnivec alpský) se považuje za symbol Alp