Řeka Gard pod slavným akvaduktem skýtá možnost nevšedního koupání