Románský kostel v Orcivalu byl postaven ze sopečného kamene