Roury plynovodu na polonině Krásna si přímo říkají o společnou fotku