S národními parky a rezervacemi je spojena také jistá osvěta pro návštěvníky

S národními parky a rezervacemi je spojena také jistá osvěta pro návštěvníky