Samuelova pevnost se zachovalými hradbami se tyčí nad městem Ohrid

Související informace