Sem tam se cestou na Monte d'Oro můžou potkat i zbytky sněhu