Šírázská pevnost Karím Chána, která původně sloužila jako vězení