Socha maršála Josipa Broze Tita ve městě Velenje

Socha maršála Josipa Broze Tita ve městě Velenje