Soptící Stromboli, nejaktivnější sopka v Liparském souostroví