Současný státní znak Litevské republiky je odvozen od znaku Litevského velkoknížectví a patří mezi nejstarší znaky v Evropě

Současný státní znak Litevské republiky je odvozen od znaku Litevského velkoknížectví a patří mezi nejstarší znaky v Evropě