Součástí rumunských hor jsou stále pastevci a jejich početná stáda ovcí