Soutěskou řeky Río Chíllar je za vyššího stavu vody třeba se brodit