Společné stoupání směrem k Vodnikovu Domu a poté až na chatu Planiku