Stúpa světového míru nacházející se v buddhistickém areálu v Lumbini