Sušením syrového mletého masa na vzduchu vznikne klobása metworst

Sušením syrového mletého masa na vzduchu vznikne klobása metworst