Triglav získal své pojmenování podle slovanského trojhlavého božstva