Tyrkysové jezero Gjende leží na území NP Jotunheimen a na délku měří 18 km