U ledovců lze pozorovat tzv. telení, odlamování mohutných bloků ledu