Údolím Thórsmörk protéká ledovcová řeka Krossá

Údolím Thórsmörk protéká ledovcová řeka Krossá

Související informace