V Apollónově chrámu v Delfách probíhaly všechny věštby slavné Pýthie