V cordóbské mešitě se snoubí prvky islámu a křesťanství