V Himálajích převažující buddhismus je patrný všude, i ve vesničce Thame