V interiéru jednoho z chrámů v Petře s několika barvami pískovce