V Lumbini, rodném místě Buddhy, se nachází ruiny chrámu Buddhovy matky