V rybářské obci Marken slouží domky na kůlech jako ochrana před záplavami

V rybářské obci Marken slouží domky na kůlech jako ochrana před záplavami

Související informace