V Syrakusách najdeme umělou jeskyni zvanou Dionýsovo ucho