Vápencové skály v NP Theth mají zajímavou strukturu