Vápencové stěny kaňonu řeky Osum místy přesahují 100 m