Ve východořímském městě Dara se dochovaly skalní hroby