Velbloud neboli koráb pouště na Sahaře v Erg Chebbi