Velký obsah soli Mrtvého moře nadnáší a umožňuje snadné splývání na hladině