Vesnice Koločava z údolí stoupá i do okolních strání