Vesnice Navacelles se nachází na dně přírodního útvaru Cirque de Navacelles