Větrné mlýny byly využívány k odčerpávání vody z tzv. polderů