Volně se pasoucí koně pod vrchem Lopataški v Pirinu