Vřešťan pláštíkový je nejčastěji slýchanou opicí ve Střední Americe