Z čela ledovců se neustále odtrhávají kry a ledovec Grey není výjimkou